[RESOLVED] Gmail-konto inaktiverat eftersom Google upptäckte en policyöverträdelse

2020-02-03 00:22:57
Huvud·Övrig·[RESOLVED] Gmail-konto inaktiverat eftersom Google upptäckte en policyöverträdelse

Google har börjat inaktivera Gmail- eller Google-konton som bryter mot policyn. Om kontot är inaktiverat får du ett meddelande som säger "Google-konton är vanligtvis inaktiverade eftersom Google upptäcker en policyöverträdelse."

Du kommer också att omdirigeras till sidan med konton som har inaktiverats för att veta mer om vilka policyer som har brutits. I grunden nedan är några få nämnda policyer som du kan ha kränkt som resulterade i funktionsnedsättning.

  • Olagliga aktiviteter : Spridande av terrorism, droger eller hat med hjälp av Googles tjänster som Gmail, bloggare, etc.
  • Insamling av PII : Insamling av personligt identifierbar information i form av webbformulär eller andra felaktigheter.
  • Spamming : spridning av skräppost eller obehörig e-post till mottagaren utan tillstånd.
  • Bedrägeri, phishing och andra bedrägliga metoder : Använd inte några trick eller hackar för att kränka Gmail-tjänsterna för att samla in information som inte kan delas.

Det finns många fler policyer med avseende på enskilda Google-produkter eller tjänster som används.

Hur återställer jag snabbt inaktiverade Google på grund av policyöverträdelse?

Man bör sluta bryta med den policy som ges för att använda gratis Google-tjänster. Om ditt konto har inaktiverats, betyder det att du kanske redan har fått en varningsmail för policyerna. Det är bäst att du omedelbart stoppar policyöverträdelse efter att ha mottagit varningsmeddelandet.

Det sägs i allmänhet att du kommer att få varningsmailen 10 dagar före inaktiveringen. Om du fortsätter överträdelsen måste Google vidta en sträng åtgärd och inaktivera kontot.

Om ditt konto redan är inaktiverat, fyll i formuläret för inaktiverat konto med fullständiga korrekta detaljer för en snabb återställning.

Om Google-teamet anser att policyöverträdelsen har stoppats skulle de definitivt återställa kontot med fullständig information. Turntiden för Google-teamet är mestadels 2 till 3 dagar, men de kommer också att kontakta om de behöver ytterligare information.

När jag navigerade genom forumtråden märkte jag att de flesta av kontona inte återhämtades även efter flera begäranden om återställning. Jag skulle starkt föreslå att du först förstår policyn och lägger kort in informationen i det sista avsnittet där det står "snälla låt oss veta all information vi kan vara till hjälp" när du skickar in begäran.

Redaktionen